Dobrosława Choryńska-Chudy

Kierownik Centrum Karier, Collegium Civitas

Doradzam przy planowaniu i budowaniu ścieżek zawodowych. Analizuję predyspozycje i potencjał zawodowy. Mam ponad 15-letnie doświadczenie doradcy w HR w zakresie m.in. rekrutacji i rozwoju oraz jako assessor w procesach AC/DC.

Od 10 lat współpracuję jako trener rynku pracy oraz doradca zawodowy z organizacjami komercyjnymi, szkoleniowymi oraz pozarządowymi.

Planowanie drugiej ścieżki kariery dla osób z doświadczeniem stało się moją pasją od czasu pracy jako broker edukacyjny dla osób dorosłych.

Rejestracje
Nie wybrano formularza rejestracji.
(Kliknij gwiazdkę na karcie formularza, aby wybrać)
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.