EY GDS

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i strategia i transakcje. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje ponad 270 tys. specjalistów. EY GDS Poland zdaje sobie sprawę z wagi cyberbezpieczeństwa we współczesnym świecie. Znane są przypadki dużych międzynarodowych firm, które zaatakowane przez hakerów utraciły dane. Nie tylko straciły miliony dolarów, ale także stanęły w obliczu zerwania zaufania klientów, interesariuszy i rynku. Według EY organizacje muszą w coraz większym stopniu polegać na nowych i przełomowych technologiach, aby móc się rozwijać. Każdy członek zespołu odgrywa ważną rolę w cyberbezpieczeństwie całej organizacji. Zwłaszcza teraz, kiedy duża część naszej codziennej pracy przenosi się do internetu.

W EY naszym celem jest budowanie lepiej funkcjonującego świata. Nasza wiedza i wysokiej jakości usługi przyczyniają się do budowania zaufania do rynków kapitałowych i gospodarek na całym świecie. Wspieramy rozwój liderów dzięki, którym dotrzymujemy obietnicy, którą niesie nasza marka. Działając w ten sposób, pomagamy naszym klientom, pracownikom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom w wykorzystaniu pełnego potencjału i dostrzeganiu nowych możliwości rozwoju.

Poprzez nasze cztery zintegrowane linie biznesowe – audyt, doradztwo biznesowe, podatkowe i transakcyjne – oraz naszą dogłębną wiedzę branżową, pomagamy naszym klientom w wykorzystaniu możliwości rynkowych oraz ocenie ryzyka i zarządzaniu nim w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju. Nasze multidyscyplinarne zespoły pomagają klientom spełniać wymogi regulacyjne, informować inwestorów i zaspokajać potrzeby interesariuszy.

Skotaktuj się z nami