• 2022-12-19
  • Krzysztof Karski
  • 0
Anna Radzikowska

MBA - Executive Coach- Executive Coach
Anna Radzikowska, MBA - Executive Coach, trenerka biznesowa, mentorka, działaczka społeczna i inwestorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku korporacyjnym i własnej działalności biznesowej. Wspiera liderów i liderki w skutecznym zarządzaniu sobą i ludźmi w oparciu o model przywództwa skoncentrowany na człowieku (human centered leadership) poprzez projektowanie i realizowanie programów rozwojowych odpowiadających na konkretne potrzeby i cele klientów. Jest konsultantką programową i wyklladowczynią w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w programie Executive MBA. Od lat wspiera kobiety liderki jako trenerka, mentorka i trenerka mentorek w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
Posiada dyplom The Practitioner Coach Diploma oraz Executive & Corporate Coach Certificate z International Institute of Coaching & Mentoring