• 2022-11-20
  • Krzysztof Karski
  • 0
Dobrosława Choryńska-Chudy

Dobrosława Choryńska-Chudy, Kierownik Centrum Karier, Collegium Civitas
Doradzam przy planowaniu i budowaniu ścieżek zawodowych. Analizuję predyspozycje i potencjał zawodowy. Mam ponad 15-letnie doświadczenie doradcy w HR w zakresie m.in. rekrutacji i rozwoju oraz jako assessor w procesach AC/DC.
Od 10 lat współpracuję jako trener rynku pracy oraz doradca zawodowy z organizacjami komercyjnymi, szkoleniowymi oraz pozarządowymi.
Planowanie drugiej ścieżki kariery dla osób z doświadczeniem stało się moją pasją od czasu pracy jako broker edukacyjny dla osób dorosłych.