Izabela Błachnio-Wojnowska

 
Director, Governance and Cybersecurity Program Bureau, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, bezpieczeństwie IT, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ciągłością działania oraz zarządzaniu jakością. Obecnie od 7 lat pracuje w BNP Paribas Bank Polska, gdzie jako Dyrektor Biura Zarządzania i Programu Cyberbezpieczeństwo odpowiada m.in. za: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie i koordynację Programu Cyberbezpieczeństwo w oparciu o wymagania NIST przygotowane przez BNPP Zarządzanie ryzykiem Grupy, IT i Bezpieczeństwa. W swojej karierze przeprowadziła szereg audytów zgodności z normą ISO27001, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kilku firmach, w tym w BNP Paribas Bank Polska, gdzie w 2019 roku System przeszedł pomyślnie certyfikację. W 2019 roku otrzymała nagrodę dla wybitnych kobiet w obszarze cyberbezpieczeństwa: „TOP20 Woman in CyberSecurity in Poland” organizowana przez „Perspektywy”.