Magdalena Celeban

 
Data Protection Officer, STOELZLE CZĘSTOCHOWA
Doktor nauk społecznych, absolwentka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych z zakresu: „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”, jak również ukończyłam w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie studia podyplomowe: „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”.
Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspert ORKE.
Fundatorka i Prezes fundacji: Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, organizatorka inicjatyw lokalnych, konferencji, szkoleń.
Właścicielka firmy: „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO. Wykładowca akademicki z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym i oświacie.