Katarzyna Żółkiewska-Malicka

Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji, ZETO Lublin