Loading Events

« All Events

Premiera raportu “Kobiety w IT i cybersecurity!”. Raport jest już dostępny!

22 listopada 2050

Premiera raportu „Kobiety w IT i cybersecurity” jest już dostępny

W warszawskim biurze Standard Chartered odbyła się premiera raportu „Kobiety w IT i cybersecurity”. Badanie przeprowadzone wspólnie z Cyber Women Community miało na celu analizę percepcji branży IT oraz cyberbezpieczeństwa oczami kobiet i zrozumienie wyzwań i szans dla ekspertek oraz studentek dopiero myślących o rozpoczęciu kariery w tym obszarze. Raport otwiera dyskusję o promowaniu tej dziedziny wśród kolejnych pokoleń talentów.

Do badania zaproszonych zostało ponad 200 kobiet z trzech grup: kobiety pracujące w obszarze cybersecurity, ekspertki z branży IT, ale spoza obszaru cyberbezpieczeństwa i studentki kierunków powiązanych z IT. Przeprowadzono wirtualne wywiady eksperckie oraz sondaż ilościowy w formie ankiety online.

Ogólny wydźwięk raportu jest bardzo pozytywny: aż 92% z ankietowanych kobiet jest zadowolonych ze swojej pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ponownie wybrałoby tę drogę zawodową. Ścieżka ta daje im bowiem duże możliwości rozwoju i jest niezwykle angażująca. Istotna jest również satysfakcjonująca wysokość zarobków, brak obaw o utratę pracy i innowacyjność branży.

Dziś w obszarach związanych z IT jedna kobieta przypada na trzech mężczyzn, a w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ten stosunek wynosi 1 do 6. Mimo silnej maskulinizacji branży, pojawia się coraz więcej ekspertek, które mogą wspierać inne kobiety na początku ich kariery. To ważne, ponieważ ponad połowa kobiet, zwłaszcza na początku swojej drogi zawodowej zauważa, że kobiety i mężczyźni w branży IT wciąż nie są traktowani w równy sposób. Jako główny problem wymieniono ograniczone zaufanie do umiejętności czy brak wiary w kompetencje kobiet.

Inne wnioski z raportu:

  • Ponad 2/3 kobiet związanych z IT postrzega cybersecurity jako atrakcyjną specjalizację branżową, a ponad połowa studentek jest zainteresowana tym obszarem jako potencjalną ścieżką kariery.
  • Główną barierą do pracy w IT i cybersecurity z perspektywy kobiet jest poczucie niedostosowania profilu wykształcenia oraz brak wiary w swoje umiejętności.
  • Najlepszym sposobem na przekonanie kobiet do cybersecurity są działania uświadamiające już na wczesnych etapach edukacji, eliminacja stereotypów, związanych z płcią i predyspozycjami, mentoring ze strony innych kobiet oraz przybliżanie sylwetek kobiet, które działają w branży.

Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy jest dla nas bardzo ważne, a wśród ponad 1000 naszych pracowników w Polsce 42% to kobiety. Dlatego cieszę się, że Standard Chartered przyczynił się do powstania raportu, który z pewnością pomoże w dalszej promocji kariery w cyberbezpieczeństwie i zachęci kobiety do spróbowania swoich sił w tej branży. Wnioski napawają optymizmem, widzimy również wyzwania na przyszłość, jak konieczność wspierania wiary we własne umiejętności wśród kobiet oraz przedstawianie pełnego wachlarza możliwości rozwoju w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa. Musimy podkreślać, że jest to obszar otwarty dla kobiet posiadających różne wykształcenie i doświadczenie zawodowe – powiedziała Anna Urbańska, Dyrektor Zarządzająca Standard Chartered GBS Poland.

Moja droga do cyberbezpieczeństwa była nieoczywista i rozpoczęła się od obszaru zarządzania ryzykiem, którą kontynuowałam w obszarze zarządzania danymi i ochrony danych osobowych. Wbrew potocznym opiniom, zdecydowanie nie należy identyfikować cyberbezpieczeństwa jedynie z wyksztalceniem technicznym, czego jestem najlepszym przykładem. Swoje miejsce znajdują tu osoby o interdyscyplinarnych zainteresowaniach i szerokiej wiedzy z zakresu zgodności z regulacjami, zarządzania ryzykiem, projektami, czy audytu, co też potwierdza złożony charakter tego obszaru. Ważna jest zatem świadomość tych możliwości i otwarcie się na nową ścieżkę kariery w dowolnym momencie życia. Rolą pracodawcy jest zachęcanie i wspieranie tych zmian poprzez rożnego rodzaju programy umożliwiające możliwość przebranżowienia się, czy poszerzenia kompetencji i zdobycia certyfikatów – powiedziała Agata Kulas, Szefowa Pionu Transformacji, Technologii i Operacji w Polsce, Standard Chartered – Niezmiennie cieszy mnie fakt, że w naszej firmie oferujemy takie programy, jak SC Women in Cyber Acceleration Programme, który został stworzony z myślą zarówno o kobietach rozpoczynających swoją karierę w cyberbezpieczeństwie, jak i chcących wzmocnić umiejętności w ramach tego obszaru i poszerzyć swoje lokalne i międzynarodowe kontakty – dodała.

Cyberbezpieczeństwo oferuje już teraz wiele otwartych procesów rekrutacyjnych na wszystkich możliwych poziomach i w różnych specjalizacjach. Kobiety, dobrze wykształcone i kreatywne, mogą tę lukę w zatrudnieniu wypełnić – to duży potencjał dla branży. Dlatego ważne jest, by pracodawcy otworzyli się na osoby spoza cyber (co nie jest takie oczywiste). Powinni dać szansę kobietom z zupełnie innym doświadczeniem zawodowym, które zazwyczaj świetnie się odnajdują w nowej roli. Wśród członkiń Cyber Women Community mamy wiele przykładów takiego reskillingu – mówi Magdalena Skorupa, IT&D Platform & Architecture Director, Reckitt, członkini rady CWC. I dodaje: – Jednak edukację nowych pracowników warto zacząć już na bardzo wczesnym etapie, na poziomie szkół, studiów. Podczas specjalnych spotkań, staży i praktyk można pokazać nie tylko rozwiązania i technologie stosowane w pracy, ale też inne, nietechniczne obszary w cyber (np. compliance, privacy). Jak różnorodny i pełen możliwości jest świat cyber pokazujemy właśnie poprzez działalność Cyber Women Community.

Młodzi ludzie, zainteresowani pracą w cyberbezpieczeństwie, potrzebują zaufania i otwartości, ze strony pracodawców. Czasem mam wrażenie, że firmy zatrudniające nie do końca rozumieją kontekst sytuacji, w której znajdują się studenci – kończą uczelnię zazwyczaj z wiedzą teoretyczną, która nijak ma się do rzeczywistych zadań w zawodzie. Trzeba im poświęcić chwilę: pokazać praktyczną stronę branży. Naprawdę warto, bo kiedy się nauczą, szybko podążą naprzód i rozwiną skrzydła – podsumowuje Julia Świeca, studentka Politechniki Warszawskiej, CWC.

Aby móc pobrać raport i zobaczyć zdjęcia ze spotkania, zostań członkinią Cyber Women Community

Details

Date:
22 listopada 2050