Jak wygląda pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce?

Najnowsze dane, zgromadzone w artykule autorstwa Joanna Koprowska, opublikowane przez portal ICAN Institute, wykazują, iż w trakcie pandemii największe konsekwencje poniosły kobiety, tracąc stanowiska pracy. Zaobserwowane zostało zjawisko tzn. shecession (od połączenia angielskich słów she, czyli ona, i recession, czyli recesja), dotąd niepowszechne, stąd alarmujące.

Co możemy zrobić, aby odbudować pozycję kobiet?

Rosnąca reprezentacja polityczna kobiet i „efekt wzoru do naśladowania” (ang. role model effects), czyli coraz liczniejszego grona kobiet na eksponowanych stanowiskach, mogą wpływać na inne kobiety, a przede wszystkim stanowić wzór dla młodych dziewcząt, inspirując je do wyznaczania ambitnych celów zawodowych i edukacyjnych w dowolnych dziedzinach.
– ICAN Institute

Ważnym jest, aby budować świadomość w młodych pokoleniach i promować wzory do naśladowania, do których mogą się odnieść. Potrzeba nam motywacji do pracy oraz chęci do spełnienia zawodowego, które towarzyszyłyby nam na co dzień!

Przeczytaj więcej na temat pozycji kobiet na rynku pracy:
https://lnkd.in/eTmExqy