Tym razem cykl spotkań w Cyber Women Community rozpoczniemy mocno – od pewnej refleksji, dzięki której złapiemy wiatr żagle i z pełną mocną ruszymy w 2023 rok!
Zapraszamy Was na zupełnie wyjątkowe warsztaty: Samoświadomość liderki!
Kobiety w zarządach spółek w Polsce stanowią tylko 24,4% wszystkich członków zarządów. 53% kobiet (28% mężczyzn) mówi, że napotkało przeszkody w swojej karierze związane z płcią. Nadal potrzebne są rozwiązania systemowe mające na celu wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, szczególnie w obszarze zarządzania. Niezależnie od tych działań musi ważna jest praca samych kobiet nad samoświadomością własnych kwalifikacji, umiejętności oraz nad gotowością do sięgania po co raz wyższe stanowiska w organizacjach. Od czego zacząć? Od pytań:
? Kim jestem? – tożsamość
? W co wierzę? – wartości
? Po co to wszystko robię? – sens
Dobrze jest także wiedzieć, co się potrafi i co stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy.
Te właśnie tematy poruszymy na spotkaniu 10 stycznia 2023. Będzie refleksyjnie, filozoficznie i w duchu wzajemnego wsparcia i kobiecej energii.

UWAGA!

Z racji na warsztatowy charakter liczba uczestniczek spotkania jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają Członkinie Cyber Women Community i panie pracujące w cyberbezpieczeństwie.

AGENDA:

? 16.50
Rejestracja

? 17.00
Nasze plany na 2023 rok i start nowej edycji konkursu!

? 17.10 – 19.10
Warsztat: Samoświadomość liderki

MBA - Executive Coach

? 19.10
Pytania i rozmowy przy kawie/herbacie!

Lokalizacja

Spotkanie odbędzie się w Biurze Standard Chartered Bank, rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa

Podczas spotkania: Zbiórka dla zwierzaków z Fundacji TUSIA!

Włącz się do naszej noworocznej akcji Paka dla Zwierzaka. Na spotkanie możesz przynieść karmę lub koce a my je przekażemy do minischroniska pod Warszawą!
Niedługo uruchomimy też zbiórkę na Zrzutka.pl na ten cel.
Mamy wielką nadzieję, że wspólnie zorganizujemy naprawę wielką PAKĘ dla zwierzaków na ten dla nich jakże trudny zimowy czas!